به گزارش صبح توس؛ قربان میرزایی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی انجام شده هدف گذاری امسال استان برای ایجاد 110 هزار اشتغال جدید است اظهار کرد: این رقم معادل 52 درصد اشتغال برنامه ریزی شده استان است.
وی عنوان کرد : این اشتغال ها در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی ، خدماتی و گردشگری ، فناوری و غیره درقالب طرح های مختلف از اشتغال فراگیر ، توسعه اشتغال روستایی ، اشتغال های خرد و خانگی و نیز اشتغال های حمایتی ایجاد شده است .
 وی با بیان اینکه از 4 هزار و 37 نفر سهمیه تعیین شده برای استان در طرح مهارت آموزی نیز تا کنون یک هزار و 200 نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی استان مشغول بکار شده اند.
 میرزایی در ادامه با اشاره به اهمیت طرح توسعه اشتغال روستایی و تسهیلات خوب با سود پایین این بخش برای تحصیل دانش آموختگان بویژه در حوزه روستایی افزود : از سهمیه 610 میلیارد تومانی اولیه استان نیمی از آن تخصیص یافته است که تا کنون 176 میلیارد تومان از این تسهیلات در استان جذب شده است.
 وی گفت : در واقع با جذب 70 درصدی اعتبارات ابلاغی ، خراسان رضوی رتبه نخست کشور را در این حوزه داراست .
 وی ادامه داد : از محل این تسهیلات که به دو هزار و 438 طرح اعطا شده تا کنون 5 هزار و 311  شغل جدید ایجاد گردیده است.
وی در ادامه از افزایش سقف اختیار استان در تصویب طرح های توسعه اشتغال روستایی از 6 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان خبر داد و گفت : این امر خود به استفاده بیشتر استان از ظرفیت های موجود و تسهیل امور کمک می کند.