به گزارش صبح توس؛ کاهش صادرات استان در صورت خودتحرینی افغانستان؛ عرضه کالاهای اساسی در حاشیه شهر؛ کاهش برداشت پسته؛ افزایش چهار برادری ظروف یکبار مصرف؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.