به گزارش صبح توس؛ ️عصر گذشته جرثقیل حامل بلوک سیمانی که در مسیر روستای طبس سبزوار در حال تردد بود با ازکارافتادن سیستم ترمز باعث آسیب به عزاداران حسینی در این روستا شد.

به گفته یکی از شاهدان، راننده پس از عدم کنترل خودرو خود، با بوق ممتد جمع عزاداران را پراکنده کرد تا آسیب بیشتری به مردم وارد نشود.

بر اساس اظهارات راننده این جرثقیل که بلوک‌های سیمانی حمل می‌کرد، در اولین سرعت‌گیر ورودی روستای طبس سبزوار متوجه خالی بودن ترمز می‌شود و با به صدا درآوردن بوق‌ ماشین سعی در اعلام‌خطر می کند ‌.

در میدانگاهی مسجد مجلس تعزیه برگزار بوده و به دلیل صدا بلندگوها مردم متوجه صدای بوق ماشین نشده‌اند، راننده در دور میدان شمس‌الدین به دلیل سرعت زیاد قادر به پیچیدن نبوده ولی کنترل ماشین را حفظ می‌کند اما با برخورد به دیوار غسالخانه روستا متوقف می‌شود.

بر اساس مشاهدات عینی از محل حادثه تمام مصدومان براثر برخورد بلوک‌ها مصدوم شده‌اند و جرثقیل با هیچ‌کدام از عزاداران بر خود مستقیم نداشته است.

تعداد دقیق مصدومان ۱۶ نفر بود که تعداد ۴ نفر به‌صورت سرپای مداوا و ترخیص شدند و بنا به شنیده‌ها، متأسفانه تعداد ۳ نفر در شرایط بدتری بسر می‌برند.

انتهای پیام/