به گزارش صبح توس؛ بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهدمقدس هم اکنون کیفیت هوای مشهد با شاخص کلی کیفیت 109پی اس آی  برای گروههای حساس در وضع هشدار است.

شاخص کلی کیفیت هوا در ایستگاههای کریمی 124، چمن122،مفتح و امامیه 118،  خیام شمالی115، رسالت113، سمزقند111، شهر 109 و سرافرازان 106 پی اس آی گزارش شده است.

توصیه شده است زنان باردار ، افراد سالخورده و کودکان از تردد طولانی در شهر بپرهیزند.

هوا، با شاخص کلی کیفیت کمتر از 50 پاک، 50 تا 100 سالم،100 تا 150 هشدار برای گروههای حساس، 150 تا 200 هشدار برای همه گروهها، 200 تا 300 خیلی ناسالم و بیشتر از آن خطرناک است.

انتهای پیام/