2018-09-19 | 1397/06/28

افتتاح گود کشتی با چوخه «شهید بابانظر» در مشهد

مشهد- روز گذشته با حضور مدیران شهری و ورزشکاران گود کشتی با چوخه شهید بابانظر در محله طلاب مشهد افتتاح شد.