به گزارش صبح توس؛ صنایع غرب مشهد در بزرگراه بلاتکلیفی، احتکار دارو در استان نداریم، تهیه لباس فرم توسط مدارس اجباری یا اختیاری ؟، زیست ناایمن، استفاده بد از یک ظرفیت خوب، بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.