به گزارش صبح توس؛ به مناسبت کودتای 28 مرداد در عکس نوشته زیر به حقیقت شخصیت مصدق پرداخته شده است.