به گزارش صبح توس؛ معصومه ابتکار صبح امروز در دیدار با استاندار خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: در سال 95 حدود 67 درصد و طی سال گذشته نیز 59 درصد مشاغل ایجاد شده در کشور مربوط به حوزه زنان بوده است. 
وی با بیان این که میزان کارآفرینی و تداوم کسب و کار در بانوان هم در مقایسه با آقایان بیشتر بوده؛ اظهار داشت: این مهم به دلیل مداومت آنان در پیگیری ها، کم توقع بودن و ساختن با حداقل ها و نیز راه اندازی مشاغل عموما از خانه و در قالب مشاغل خانگی؛ می باشد. 
استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: به منظور اثر بخشی بیشتر، پیشنهاد می شود معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نهادی را به منظور مشاوره برای اجرای طرح های اقتصادی زنان سرپرست خانوار از تکمیل زنجیره تولید تا فروش و بازاریابی ایجاد کند.
علی رضا رشیدیان با اشاره به تخصیص 305 میلیارد تومان از سهمیه 610 میلیارد تومانی سهمیه تسهیلات مشاغل روستایی به بانک های عامل استان، گفت: اجرای طرح های اقتصادی در روستاها زمینه و ظرفیت مهاجرا معکوس آنان از شهرها به روستاها را فراهم کرده است. 
وی ادامه داد: علی رغم کاهش جمعیت روستایی کشور، به مدد رسیدگی همه جانبه به روستاها، این میزان در خراسان رضوی کاهش که نداشته هیچ، بلکه با رشد 6 دهم درصدی مواجه بوده است.
استاندار خراسان رضوی، آموزش برای ایجاد اشتغال در حوزه زنان و مردان را یک ضرورت دانست و افزود: قرار نیست تنها با توزیع پول و پرداخت تسهیلات مشاغلی ایجاد شود که پایداری و ماندگاری ندارد و منابع کشور هدر برود.

انتهای پیام/