به گزارش صبح توس؛ مدعیان دروغین در آخر الزمان با سوء استفاده از شرایط موجود و مشکلات در جوامع، احادیث و روایت را به خود تطبیق می دهند، از علی محمد باب با فرقه بهائیت تا دیگر فرق دروغین در آخرالزمان که اینان کذابند و پیروان اندکش در ضلالت و گمراهی بسر می برند.