به گزارش صبح توس؛ حسن خردنیا صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر از مجموع جمعیت 225 هزار نفری تربت حیدریه بالغ بر 38 هزار بیمه شده اصلی در این شهرستان در قالب 140 هزار نفر که نیمی از جمعیت را شامل می شوند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی افزود: از این تعداد بیمه شده اصلی 7400 نفر بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان هستند که ماهانه 78 میلیارد ریال از این سازمان مستمری دریافت می کنند که با احتساب سایر خدمات در حوزه درمان و سایر خدمات و کمک هزینه ها این مبلغ در هر ماه به مرز 95 میلیارد ریال می رسد.

خردنیا با بیان اینکه خرج و دخل سازمان چند سالی است که به حالت سر به سر رسیده، افزود:  تا 15 سال گذشته به ازای هر 18 نفر بیمه شده اصلی یک نفر از این سازمان مستمری دریافت می کرد اما امروز این نسبت یک به 6 شده و چنانچه به زیر 5 نفر برسد تامین اجتماعی هم به مرز ورشکستگی خواهد رسید.

رییس بیمه تامین اجتماعی تربت حیدریه عنوان کرد: عدم پرداخت دیون دولتی به تامین اجتماعی نگرانی های را برای این سازمان بوجود آورده که باید تعادل بین هزینه ها و درآمدها برقرار باشد، ازسویی دیگر تعهدات سازمان رو به افزایش است و باید به تعهدات خود نیز عمل کنیم.

زنان خانه دار می توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند

خردنیا برنامه آینده سازمان مطبوع خود، برای رهایی از ورشکستگی را گسترش دامنه شمول تامین اجتماعی در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: بر این اساس زنان خانه دار بین 18 تا 50 سال می توانند با سه عضویت 12درصد، 14 درصد و 18 درصد( مزایای هر کدام متفاوت است) ماهانه با پرداخت به ترتیب 140، 160 و 200 هزار تومان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

رییس بیمه تامین اجتماعی تربت حیدریه با اشاره به اینکه این خدمات شامل همه زنان خانه دار می شود، افزود: بر این اساس زنان خانه دار می توانند با پرداخت حداکثر 20 سال حق بیمه و 42 سال سن از تامین اجتماعی تا پایان عمر مستمری دریافت کنند و بعد فوت مستمری آنها به بازماندگانشان تعلق خواهد گرفت.

کارگاه های تولیدی 250 میلیارد ریال به سازمان بدهکارند

وی مجموع مطالبات تامین اجتماعی تربت حیدریه از کارگاههای تولیدی را 250 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با وجود این بدهی که برخی افراد بازنشسته و یا کارگاهها تعطیل شده و به بیمه بدهکارند اما خدمات تامین اجتماعی به آنها ارائه می شود.

انتهای پیام/