به گزارش صبح توس؛ محمد مقدوری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی روز گذشته گفت: بر این اساسظرفیت پیشین 563هزار مترمکعبی ذخیره سازی آب شهر مشهد هم اکنون به افزون بر یک میلیون و 700هزار مترمکعب رسیده است. 
مقدوری افزود: این ظرفیت با ساخت مخازن شرکت آب و فاضلاب مشهد طی چهار سال و مخازن شرکت آب منطقه ای ایجاد و موجب شده ضریب اطمینان، درجه خطرپذیری و استفاده از موقعیت ذخیره سازی در شرایط خاص خراسان رضوی تا 200درصد افزایش یابد. 
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین از دیگر اقدامات عمرانی مهم دولت برای حل مشکل کم آبی در این استان به اتمام رساندن ساخت چهار سد 'چهچهه، قره تیکان، بار و ارداک' است. 
وی افزود: خطوط انتقال آب مربوط به این سدها و بطور شاخص خط انتقال آب سد ارداک نیز ساخته شده و علاوه بر آن خط انتقال آب بین شهرستانی و چند خط انتقال آب کوچکتر هم اجرا شده اند.  
تامین و توزیع آب 74شهر استان به جز مشهد بر عهده شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی است. یک میلیون و 750هزار نفر در سطح این استان تحت پوشش شبکه آب و 420هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند. 
مقدوری خاطرنشان کرد: همچنین یک میلیون و 80هزار مشترک آب و 670هزار مشترک فاضلاب تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد هستند.

انتهای پیام/