2019-12-14 | 1398/09/23

بازدید خبرنگاران از مرزهای خراسان رضوی

مشهد- خبرنگاران و اصحاب رسانه خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار از مرزهای خراسان رضوی بازدید کردند. بازید از پاسگاه های مرزی، نوار مرز و نشست خبری با فرمانده مرزبانی استان از اهم این بازدید بود. عکاس: صادق خاراباف