2018-10-19 | 1397/07/27

نمایشگاه بانوی برتر در بجستان

به همت خواهران انقلابی شهرستان بجستان نمایشگاه بانوی برتر با محوریت حمایت از کالای ایرانی برگزار شد