2018-08-14 | 1397/05/23

نمایشگاه بانوی برتر در بجستان

به همت خواهران انقلابی شهرستان بجستان نمایشگاه بانوی برتر با محوریت حمایت از کالای ایرانی برگزار شد