2019-03-19 | 1397/12/28

استقبال چشمیگر مردم از جشنواره میثاق ترشیز و تئاتر اپیدمی در خلیل آباد

خلیل آباد - هفتمین جشنواره تئاتر میثاق ترشیز در شهرستان خلیل آباد برگزار شد و تئاتر اپیدمی کاری از هنرمندان نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلیل آباد با استقبال چشمگیر مردم به روی سن رفت.