به گزارش صبح توس؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد مقدس ، هادی بختیاری در نشست خبری که به مناسبت اعلام برنامه های ویژه دهه کرامت با حضور مدیرکل روابط عمومی وبین الملل شهرداری مشهد مقدس ومدیران شهری برگزار شد گفت : همزمان با دهه کرامت که از میلاد حضرت معصومه (س) آغاز وتا میلاد امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت 2000 برنامه مختلف فرهنگی واجتماعی با تاکید بر شعار امام مهربانی ، شهرمهربانی در نقاط مختلف شهر مشهد برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه ها شامل جشنواره های مختلف ، موسیقی ، مسابقات فرهنگی و.. است که به صورت مردمی درفرهنگسراها ی شهرداری مشهد ، پارک ها ونقاط تجمع شهروندان به اجرا درمی آید.
بختیاری اضافه کرد: نگاه مدیریت شهری جدید در برنامه های مناسبتی مختلف دینی توجه ویژه به بعد معرفتی وسبک زندگی ائمه اطهار(ع) است.
وی با بیان این که جامعه ما امروز با مشکلاتی روبرو است که برای رفع آن می توان از سیره وسبک زندگی اهل بیت (ع) بهرگرفت اظهارکرد: امروز در جامعه با فقر ارتباطات اجتماعی وپدیده غریبگی روبرو هستیم که در سطوح مختلف حتی در ارتباط دو همسایه با یکدیگر ظهور وبروز کرده است بر همین اساس نگاه مدیریت شهری جدید در برنامه های مناسبتی مختلف دینی مبتنی بر توجه ویژه به بعد معرفتی وسبک زندگی ائمه اطهار(ع) با هدف سوق دادن مردم به تعاملات اجتماعی است.
معاون شهردار ورییس سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد تصریح کرد: در همین راستا اکران های شهری وبرنامه های فرهنگی در دهه کرامت نیزبا تاکید بر استفاده از کلام امام رضا (ع) در حوزه رئفت ،مهربانی و دوستی خواهد بود.
وی با اشاره به این که راهبردمان در برگزاری برنامه های مناسبتی از جمله ویژه برنامه های دهه کرامت مردمی شدن این فعالیت ها است اظهارکرد: البته در این مسیر برچهار جنبه از جمله عمومی بودن وبهره مندی حدااکثری مردم از برنامه ها، برگزاری در فضاهای عمومی ومحل تجمع مردم، طراحی برنامه ها با سلیقه شهروندان واجرای برنامه ها توسط خود مردم با استفاده از تشکل ها وسمن های مردمی با حمایت وتسهیل گری شهرداری مشهد تاکید کرده ایم.
بختیاری به نیاز جامعه به نشاط اجتماعی اشاره کرد وگفت: با توجه به تغییر سبک زندگی وافزایش آپارتمان نشینی وتنش های اقتصادی واجتماعی ،جامعه به نشاط اجتماعی برای افزایش کیفیت زندگی نیاز مبرمی دارد برهمین اساس نگاه مدیریت شهری جدید به مبحث افزایش نشاط اجتماعی نگاه جدی است.
وی افزود: اما با توجه به ارزش های فرهنگی ودینی نیازمند الگوهایی هستیم که با ارزش های فرهنگی ودینی جامعه منطبق باشد تا هم نشاط وشادابی اجتماعی را به جامعه تزریق کند هم به گونه ای نباشد که تا اسم برگزاری برنامه های با نشاط وشاد به میان می آید برای برخی نگرانی ایجاد کرده وتصمیم گیرندگان برای اجرای این برنامه ها را دچار مشکل کند ،که در این زمینه رسانه ها می توانند کمک کنند تا روی الگوهای شادی ونشاط درجامعه تفاهم شود.

انتهای پیام/