به گزارش صبح توس؛ در روزهای اخیر قیمت گوشت مرغ در بازار مشهد با نوسان و افزایش مواجه شده و به بیش از 8 هزار تومان رسیده ، به طوری که از چند روز گذشته تا امروز هر کیلو گوشت مرغ در بیشتر از هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت درج شده بر سر دربیشتر مغازه ها 7 هزارو 800 تا 8 هزار تومان است و مرغهای موجود در بیشتر مغازه ها مرغ روز نیست .
صاحبان تعدادی از واحدهای فروش مرغ می گویند: افزایش قیمت باعث شده است تا خرید انجام ندهیم.
یکی از تولیدکنندگان هم گفت: نوسانات ارزی و در پی آن تولید و واردات کم سویا و ذرت و کمبود دانه ها موجب شده است جوجه ریزی افزایش نیابد از طرفی افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش دمای هوا و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی از مواردی است که هزینه تمام شده برای یک کیلو گوشت تولیدی مرغ را افزایش داده است.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: افزایش قیمت نهاده های تولیدی همچون ذرت و سویا باعث شده است تا مرغداری ها برای جوجه ریزی و تولید رغبتی نداشته باشند زیرا هم اکنون برای تولیدکننده با قیمت های بالای نهاده ها صرفه اقتصادی چندانی ندارد.
سیدحمیدرضا جوادی افزود:قیمت بین 8 هزار تا 8 هزارو 500 تومان برای هر کیلو گوشت گرم مرغ در بازار منطقی است، زیرا غیر از این تولید مرغ دارای سود اقتصادی نیست.
بعضی از شهروندان با چند سر عائله نگران این شده اند که پس از گرانی گوشت قرمز، مسئولان برای قیمت مرغ چه می اندیشند تا بر سفره آنها باقی بماند؟
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفته است: سعی ما بر این است که با توزیع مرغ منجمد در بازار قیمت ها را ثابت نگه داریم.