به گزارش صبح توس؛ در پی رایزنی ها، تعاملات و نشستهای اخیر و متوالی سران اروپا با مسئولین جمهوری اسلامی جهت حفظ و ابقاء ایران در برجام بر آن شدیم با ارزیابی کلیدی، نکات و مولفه هایی را مرور و ارائه کنیم:

 

۱.برتمام دولتها اعم از غرب و غیره ثابت شده است، جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات پذیرفته شده خود بوده و هست.

 

۲.ایالات متحده،اساسا نظامی است که بر پایه تعهدگریزی و منفعت طلبی بیشتر بر معیار لحظه به لحظه استوار گردیده و از هیچ قانون و مقرره ای جهت مسئولیت پذیری، حفظ حقوق سایر دول، پایبندی و تعهد مداری در عرصه بین المللی پیروی نمی کند.

 

۳.خروج از برجام نشانه ضعف ایالات متحده در سیاست خارجی این نظام رو به افول است.

 

۴.براساس قواعد و حقوق بین الملل حق خروج از برجام برای ایران محفوظ است.

 

۵.ایالات متحده به جهت ورود خسارات متعدد ناشی از خروج از برجام، باید خسارات وارده به جمهوری اسلامی را در تمام ابعاد جبران کند.

 

۶.کمیسیون مشترک برجام منهای آمریکا در بسته پیشنهادی خود می بایست مطالبات ایران را به شرحی که در بیانیه نشست مشترک اخیر منعکس شد به قید فوریت لحاظ کرده و تقدیم کند و اظهار وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه "...بعید است تا نوامبر آماده شود" منطقی، مسموع و مقبول نیست.

 

۷.ایران جهت احقاق حقوق و اعمال خواستهای مشروع خود از ناحیه غرب، هیچ پیش شرطی را نمی پذیرد.

(خصوصا اگر شرط ارائه شده جزء خطوط قرمز ایران باشد، حمل بر اطاله پروسه و بی خروجی ماندن کمیسیون ۴+۱ باشد؛ از جمله پذیرش دولت جعلی اسرائیل که از ناحیه مقامات اتریش و سوئیس مطرح شد که هیچ ارتباطی به برجام نداشت)

 

۸.جمهوری اسلامی علیرغم ارزیابی آن به آن از سیاست های اروپا و سران آن، خاصه عدم تلاش در جهت جلب رضایت مشروع ایران و ایضا تلاش های معکوس برخی در عقیم ماندن کمیسیون به ضرر جمهوری اسلامی؛ باز آمادگی و تمایل خود را در راستای گسترش تعاملات و روابط دوستانه و برد برد در سیاست خارجی، اقتصاد و تجارت سازنده طرفین اعلام و از هیچ کوششی فروگذار نبوده و نیست.

 

۹.در مقابل و در صورت احراز سوء نیت، کارشکنی و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، توان و قدرت تحریم طرفهای معاند مقابل را در تمام سطوح و ابعاد داشته و "اقدام متقابل" را که جزء گزینه های مشروع حقوق بین الملل است روی میز انتخاب خود دارد.

 

۱۰.از سه اقدام کلیدی که اروپا در نظر  دارد در راستای حفظ ایران در برجام انجام دهد استقبال میکنیم؛ گرچه بانک سرمایه گذاری اروپا خود را ملزم به اجرای تصمیمات قانوگذاران اروپا ندانسته و آن راهگشا و دارای خروجی اعلام نکرده.

(-اعطای وام و تسهیلات بانکی از طریق بانک سرمایه گذاری اروپا

-اقداماتی ویژه برای ایجاد یک سپر حفاظتی برای شرکت های اروپایی حاضر در ایران

-انتقال مستقیم پول از دولتهای اروپایی به بانک مرکزی ایران برای پرهیز از تحریم یالات متحده)

 

۱۱.اساسا هدف از مذاکرات هسته ای و بدنبال آن ایجاد و اجرای برجام، برداشته شدن و حذف تحریمها بود، که در حاا حاضر به نتیجه ای بسیار نامطلوبتر از قبل آن رسیده ایم، لذا در برخورد با عنوان جدید "برجام اروپایی" گرچه معتقدیم با جمعبندی سخنان پقامات اروپایی و عکس العمل ها ، واکنش ها و تردیدات شرکتهای اروپایی بعید و دشوار است که اقتصاد ایران صرفا بر این پایه به پویایی برسد، لکن چنانچه اصلاح نظام روابط بین بانکی، بازگشایی اعتبارات اسنادی،  انتقال سرمایه و ارز ره ایران، مجوز صدور تکنولوژی های تک و غیر آن که مورد نیاز و مطالبه ماست، جزء دستور کار و بسته پیشنهادی اروپا باشد و باقید فوریت جامه عمل بپوشاند، مصدر مناسب حسن نیت کمیسیون برجام اروپایی قلمداد میکنیم.

 

۱۲.این را هم از نظر دور نداشته ایم که اروپا بجهت قرابت فزاینده ای که تاکنون با ایالات متحده در امور سیاسی و اقتصادی دارد، عملا نمیتواند و بهتر بگوییم نمخواهد منافع خود در ایران را با منافعش در آمریکا معامله و جایگزین کند، بلکه اصالتا مایل بحفظ محدودیت های هسته ای ناشی از برجام دیده شده؛ و ازین بابت قائلند که مابه ازائی در حق ایران ادا شود؛ اما آن عوضی که تامین کننده حوائج و مطالبات ملت ایران بوده باشد تاکنون ارائه و ایفاء ننموده اند؛ و از سوی دیگر با طولانی شدن روند مذاکرات و بررسی کمیسیون ، اروپایی ها و غرب منفعت اقتصادی تجاری بالایی کسب کرده و ایران با تلاش برای دستیابی به نقطه مشترک مطلوب تحت فشار بیشتر ناشی از مناسبات اقتصادی تجاری(ارزی) قرار میگیرد.

 

مع الاوصاف امید است

مسئولین و امیدهای ملت ایران بصیرانه، مدقانه، تحت امر ولایت از هیچ تلاش فروگذار نمانده حقوق حقه جمهوری اسلامی را در صحنه بین الملل احقاق نمایند.

 

نویسنده: دکتر سید مهدی جلالی شاد، محقق و استاد حقوق بین المل دانشگاه

انتهای پیام/