به گزارش صبح توس؛ حمید رضا کریم، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در این مدت 99 گروه گشت سیار از واحدهای صنفی مختلف 2 هزار و 874 فقرهبازرسی انجام دادند.

کریم با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال 858 پرونده تخلف صنفی در مشهد تشکیل شد افزود: در این گشت زنی ها 644 واحد متخلف شناسایی و یکهزار و 244 مورد تذکر داده شد.

وی گفت: گشت زنی ها با حضور قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی و با هدف امنیت غذایی و برخورد با گران فروشی انجام می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: طرح های ویژه بازرسی این اداره کل نیز در کنار گشت های روزانه اجرا می شود.

کریم اظهار کرد: در بهار امسال هزار و 677 پرونده در این استان توسط مامورین اداره کل تعزیرات حکومتی رسیدگی و مختومه شد.

انتهای پیام/