به گزارش صبح توس؛ علیرضا کاظمی در نشست هیات اندیشه ورز آموزش و پرورش در مشهدبا بیان این مطلب گفت: شکاف بین صف و ستاد ر از مهمترین مشکلات این وزارتخانه  است.

وی افزود: برنامه ریزی های ستاد آموزش و پرورش هیچ ارتباطی با نیاز معلمان ندارد و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت به صورت قاعده مند بین صف و ستاد اجرا نمی شود.

کاظمی افزود: ایجاد ارتباط با معلمان در کلاس درس بهترین روش برای شناخت نیاز و مشکلات آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه معلمان می توانند مسیرهای اصلی برنامه ریزی را به ما نشان دهند گفـت: با توجه به فضای موجود به عنوان افسران جنگ نرم در فضای آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگینی داریم.

کاظمی با اشاره به اینکه خراسان رضوی 20 برابر سایر استان های کشور حجم کاری دارد افزود: این استان در سال گذشته 36 برنامه ملی در حوزه آموزش و پرورش اجرا کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم افزود: رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رویکرد فرهنگی و تربیتی است.

قاسمعلی خدابنده گفت: وظیفه مربیان پرورشی در مدارس بسیار سنگین است و باید بیش از پیش به حوزه فرهنگ و تربیت در مدارس توجه شود.

وی با بیان اینکه مدارس باید تبدیل به کانون های فرهنگی شوند افزود: فعالیت های فرهنگی و تربیتی در مدارس باید اوج بگیرد.

انتهای پیام/