به گزارش صبح توس؛ محمد مقدوری صبح امروز در جمع حبرنگاران اظهار کرد: در آخرین جلسه این کارگروه گزارش وضعیت بافت های تاریخی استان و ضرورت احیای آنها، برنامه ها و اقدامات اجرا شده و در دست انجام و پیشنهادات مربوطه ارائه و بررسی شد.
 وی عنوان کرد : با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی این آثار مقرر شد فهرست بافت های مورد نظربه سرعت ، نهایی و حجم عملیات ، اقدامات و اعتبار مورد نیاز سریعتر مشخص گردد.
 مقدوری ادامه داد: این اداره کل طی مکاتبه با فرمانداران فهرست بافت های هر شهرستان را ارائه و مساله را تبیین خواهد کرد و در هر شهرستان گروهی متشکل از فرماندار ، شهردار ، رئیس اداره میراث فرهنگی  و کارشناس این اداره بافت های مذکور را مدیریت و برای تک تک آنها تصمیم گیری خواهد کرد.
 وی عنوان کرد: برای تامین نیاز مالی بازآفرینی این بافت ها تصمیم بر استفاده از اعتبارات دولتی ، ظرفیت مالکین و بخش خصوصی و حتی خیرین است ودر این راستا اطلاع رسانی برای جلب مشارکت بخشهای غیر دولتی هم پیگیری می شود.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استفاده از ظرفیت و برنامه های ستاد بازآفرینی محدوده های شهری پایدار برای بازآفرینی بافت های تاریخی به ویژه در 4 شهر هدف استان یعنی مشهد، سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه نیز به تصویب کارگروه رسید.
وی تصریح کرد: شهرداری ها در تنظیم لوایح کمیسیون ماده 100 باید وقوع ملک در حریم آثار تاریخی را گزارش دهند و رعایت ضوابط حریم های مصوب و ابلاغی آثار تاریخی در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

انتهای پیام/