به گزارش صبح توس؛ مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد های جامعه به دولت یا بخشی از سودفعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود که در این اینفوگرافی با مبحث  مالیات آشنایی بیشتری می یابیم.

 

جهت دانلود عکس با کیفیت  کلیک کنید