به گزارش صبح توس؛ محمد پذیرا صبح امروز در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: برخورد با تخلفات زیست محیطی در شهر یکی از اولویت‌های شهرداری مشهد است.
وی افزود: در این راستا گشت‌های کنترل زیست محیطی در شهر مشهد فعال شده و با تخلفات زیست محیطی برخورد می‌کند.
مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد با اشاره به تعداد تخلفات زیست محیطی سال جاری بیان کرد: طی سه ماهه ابتدایی سال جاری با 11 هزار و 497 تخلف زیست محیطی در شهر مشهد برخورد شده است.
پذیرا گفت: در این راستا فروردین ماه با 4184 تخلف زیست محیطی، اردیبهشت ماه 3909 تخلف زیست محیطی و خرداد ماه 3404 تخلف زیست محیطی برخورد شده است.
وی در خصوص بیشترین موارد تخلف در این سه ماه تصریح کرد: نداشتن برگه معاینه فنی با 5944 تخلف، نداشتن معاینه فنی با 2204 تخلف و دودزا بودن خودرو با 2001 خودرو بیشترین تخلفات برخورد شده است.
مدیر مجیط زیست شهری شهرداری مشهد به تخلفات زیست محیطی برخورد شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با 46 هزار و 538 تخلف زیست محیطی برخورد شده است که بیشترین تخلفات در این مدت نداشتن برگه معاینه فنی خودرو، نداشتن معاینه فنی و دودزا بودن بوده است.

انتهای پیام/