2018-07-23 | 1397/05/01

بهره‌برداری مرکز خدمات جامع سلامت مرندیز بجستان

بجستان- ساعتی پیش،‌ مرکز خدمات جامع سلامت یکی دیگر از ثمرات بهداشت و درمان بجستان، در مرندیز به بهره‌برداری رسید