2018-11-18 | 1397/08/27

بهره‌برداری مرکز خدمات جامع سلامت مرندیز بجستان

بجستان- ساعتی پیش،‌ مرکز خدمات جامع سلامت یکی دیگر از ثمرات بهداشت و درمان بجستان، در مرندیز به بهره‌برداری رسید