2019-02-17 | 1397/11/28

بهره‌برداری مرکز خدمات جامع سلامت مرندیز بجستان

بجستان- ساعتی پیش،‌ مرکز خدمات جامع سلامت یکی دیگر از ثمرات بهداشت و درمان بجستان، در مرندیز به بهره‌برداری رسید