2019-01-20 | 1397/10/30

بهره‌برداری مرکز خدمات جامع سلامت مرندیز بجستان

بجستان- ساعتی پیش،‌ مرکز خدمات جامع سلامت یکی دیگر از ثمرات بهداشت و درمان بجستان، در مرندیز به بهره‌برداری رسید