محسن عراقی زاده در گفت و گو با خبرنگار صبح توس گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان خرداد امسال 134 میلیمتر باران در خراسان رضوی باریده است در حالیکه این رقم در مدت مشابه بلندمدت 206 میلیمتر بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی افزود: بیشترین افت بارندگی در این مدت مربوط به سبزوار با 57 درصد کاهش و کمترین کاهش بارندگی در بجستان با 19 درصد بوده است.

وی گفت: میانگین بارندگی در همه شهرستانهای خراسان رضوی در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.

عراقی زاده همچنین از کاهش 27 درصدی بارندگی در شهر مشهد طی سال زراعی جاری نسبت به دوره بلندمدت خبر داد و افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 182 میلیمتر باران در مشهد باریده است.میزان بارش باران در مشهد نسبت به پارسال نیز 28 درصد کمتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان فصل بهار در خراسان رضوی،35 درصد نسبت به مدت مشابه دوره بلندمدت کاهش یافته است.

میانگین سالانه بارندگی در ایران 250 و در خراسان رضوی 210 میلیمتر است.

انتهای پیام/