محمد صادق مجتهدی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار کرد: همراهی، همت و مطالبه گری مردم مهمترین عامل در اجرای پروژه ها و طرح های شهری است و مطالبه به حق شهروندان تربتی در خصوص جمع آوری پل ولی عصر (عج) موجب شد تا مدیریت شهری این صدای به حق را بشنود و پیگیر خواسته شهروندان شود.

وی افزود: با عنايت به مشكلات ترافيكي، شهرسازي و زيست محيطي ناشي از تقاطع غير همسطح وليعصر(عج)؛ طرح اصلاح تقاطع از سال گذشته به طور جد در دستور كار شهرداري و شورای اسلامی شهر قرار گرفت و پس از انجام مطالعات گسترده ترافيكي، انجام نظرسنجي از مديران و كارشناسان، كسبه و شهروندان و همچنین انجام مطالعات زيست محيطي و شهرسازي، مطالعات مهندسي ارزش، پدافند غيرعامل و ارزيابي هاي اقتصادي؛ تعداد ١١ گزينه در قالب كوتاه مدت و بلند مدت براي اصلاح این تقاطع مطرح شد.

شهردار رتبت حیدریه بیان کرد:: با بررسي هاي متعدد و همه جانبه موضوع در جلسات شوراي ترافيك شهرستان و كميته فني ترافيك استان تعداد ٤ گزينه شامل ميدان همسطح، ميدان همراه با زيرگذر، چهارراه همسطح فرماندهي و چهارراه فرماندهي همراه با زيرگذر مورد تأييد واقع شد.

وی افزود:  پیگیری و تلاش مجموعه مدیران شهر تربت حیدریه به ثمر نشست و پس از برگزاری جلسات متعدد در شهر و استان، در هشتمين جلسه سال جاري شوراي هماهنگي ترافيك استان مورخه24 خرداد ماه طرح اصلاح تقاطع ولي عصر(عج) تربت حيدريه و اجرای طرح جایگزین گزينه ميدان و زيرگذر مصوب شد و مقرر گردید برنامه زمان بندي و فازهاي اجرايي كار در شهرستان برنامه ريزي و مصوب شود.

مجتهدی بیان داشت: بررسي جزئيات فني طرح به كميته ترافيك شهرستان ارجاع شده و پس از تصويب نهايي، عمليات اجراي پروژه آغاز می شود، البته آغاز عملیات اجرایی منوط به مشارکت مالکین مجاور پل و تامین هزینه های آن می باشد.

شایان ذکر است كه اين تقاطع در سال ١٣٧٤ بصورت غيرهمسطح(پل روگذر) با عملكرد برونشهري اجرا شده بود كه با احداث راه كنارگذر شهر و تغيير نقش تقاطع و معابر منتهي به آن، نياز به بازنگري بنيادين و اصلاح الگوي تقاطع را مطالبه مي نمود.

انتهای پیام/