به گزارش صبح توس؛ظهر امروز پلیس مواد مخدر بجستان با مشکوک شدن به خودروی سواری در پاسگاه انتظامی هلالی و پس ایست،‌موفق به 43 کیلوگرم تریاک شدند.

 

 با تلاش مأمورین جان‌برکف و تعامل فی‌مابین پلیس‌های تخصصی و رده‌های این فرماندهی ‌خودرو سواری پراید  حامل مواد مخدر  سه  نفر سرنشین  و کلیه نفرات را دستگیر کردند   .