به گزارش صبح توس؛ سیدحمیدرضا جوادی، مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 75 تن گوشت گرم گوسفندی وارداتی با هدف تنظیم بازار و تعدیل قیمت گوشت، در مشهد توزیع شد.

وی ابراز کرد: با توجه به نبود پرواز مستقیم به استرالیا از مشهد، با محدودیت تامین گوشت گرم رو به رو هستیم اما تلاش داریم با افزایش حجم محموله های وارداتی این محدودیت را برطرف کنیم.

خالقی عنوان کرد: در 10 روز اول توزیع گوشت در بازار، شاهد کاهش 20 هزار ریالی قیمت لاشه و دام زنده در بازار مشهد بودیم بنابراین هدف از تنظیم بازار و ایجاد تعادل در قیمت گوشت قرمز محقق شد.


وی با اشاره به اینکه توزیع گوشت گرم وارداتی از اوایل خرداد در مشهد آغاز شد، افزود: روزانه 40 تن گوشت قرمز در مشهد مصرف می شود. با هدف تنظیم بازار بین 10 تا 15 درصد مصرف گوشت قرمز این شهر با گوشت وارداتی تامین می شود.


مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بر این اساس هر کیلوگرم گوشت وارداتی ران با قیمت 390 هزار ریال، سردست و گردن 380 هزار ریال و قلوه گاه 220 هزار ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

 

انتهای پیام/