به گزارش صبح توس؛ هاشم نقیبی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سطح زیر کشت گلمحمدی در استان امسال 1100 هکتار بود که از این سطح بیش از سه هزار تن گل برداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت گل محمدی در این استان سالانه 300 هکتار افزایش می یابد گفت: میزان برداشت گل محمدی از گلستانهای خراسان رضوی امسال 60 در صد افزایش یافته است وآب بری کم و فروش خوب این محصول موجب استقبال کشاورزان از کاشت این محصول شده است.

نقیبیهمچنین گفت: خراسان رضوی با 19 هزار و 340 هکتار زمین های آبی و دیم گیاهان دارویی، رتبه برتر سطح زیر کشت و تولید گیاهان دارویی کشور را دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: زیره با 10 هزار و 700 هکتارسطح زیرکشت بیشترین میزان سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان را دارد.

انتهای پیام/