2018-06-21 | 1397/03/31

طنین فریاد مرگ بر اسرائیل در میقات‌الرضا

چناران- در حالی که چشم جهانیان در روز قدس به جای جای میهن اسلامی ما دوخته شده، حضور چشمگیر مردم چناران برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین خیره کننده بود.