علی پیشیار در گفتگو با صبح توس با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: طرح محله به محله با هدف زیباسازی و رفع نقص عمومی در محلات قوچان اجرا می شود که در این طرح شهر را به 22 منطقه تقسیم بندی کرده ایم و طبق برنامه ای از پیش تعیین شده اقدامات لازم برای زیباسازی و رفع نقص عمومی انجام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در منطقه فرهنگیان 3 اجرا شده و هم اکنون نیز در منطقه شهرک در حال اجرا می باشد، ادامه داد: براساس این طرح، کلیه معاونت های شهرداری به مدت دو هفته در منطقه از پیش تعیین شده به رفع نقص، زیباسازی و پاکسازی منطقه می پردازند.

وی تصریح کرد: در روزهای ابتدای هر هفته، ابتدا کارشناسان شهرداری در منطقه حاضر و گزارشات لازم جمع آوری و مستندسازی شده و بعد از آن جلسه مسئولین شهرداری و اعضای شورای شهر با اهالی و معتمدین محله برگزار و پس از بررسی و جمع بندی تمام نقطه نظرات، بهسازی و زیبا سازی آن محله آغاز و اجرایی می شود.

شهردار قوچان در پایان خاطر نشان کرد: پس از اجرای این طرح در منطقه فرهنگیان 3، منطقه شهرک بعنوان یکی از مناطق حاشیه شهر قوچان انتخاب و طرح محله به محله در آن در حال اجراست و باتوجه به برگزاری نشست با اهالی و معتمدین محله تمام نواقص و مشکلات این منطقه بررسی و بهسازی، زیباسازی و پاکسازی منطقه در حال اجراست.

انتهای پیام/