به گزارش صبح توس؛ حجت الاسلام سید جلال حسینی، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: امشب همزمان با ﺷﺐ 23ماه رمضان، مراسم ویژه ای با حضور زائران و مجاوران در حرم رضوی برگزار می شود.

افزود: این مراسم از ساعت 21  با قرائت قرآن  آغاز می شود و با ﻣﺪاحی و ذکر مصیبت ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﯿﺮ ادامه می یابد.

 وی گفت: در ادامه این مراسم آیت الله سید احمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی  سخنرانی و ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﯿﺎ را ﺑﺮﮔﺰار میﻛﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ارتباطات اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮی افزود: امشب همچنین ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺮآﻧﯽ جهان اﺳﻼم در ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) ﺑﺮﭘﺎ ﺧواهد شد.

حسینی گفت: در این محفل معنوی که با حضور قاریان بین المللی حرم مطهر رضوی  و جمع گسترده زائران برگزارمی شود، ﺳﻮره‌های دﺧﺎن، روم، ﻋﻨﮑﺒﻮت و ﻗﺪر نیز  که تلاوت آن در ﺷب‌های مبارک ﻗﺪر و به وﯾﮋه در ﺷﺐ 23 ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن مستحب است، قرائت می‌شود.

وی افزود: مراسم شب 23 ماه مبارک رمضان ویژه زائران عرب، اردو و آذری زبان نیز امشب در رواق‌های مبارکه دارالمرحمه، دارالرحمه و غدیر برگزار خواهد شد.

ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮی از ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ از سیمای ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺷﺒﮑﻪ های ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺑﺮون ﻣﺮزی  و همچنین ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اینترنتی رﺿﻮی در شبکه رضوی‌ تی وی ﺧﺒﺮ داد.

همه ﺳﺎله ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی در ﺷب ‌های ﻗﺪر، ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻀﻮر میلیونی زاﺋﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه‌های دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷب‌های ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز را در ﺟﻮار اﻣﺎم رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

انتهای پیام/