آیت الله سید احمد حسینی در گفتگو با  صبح توس؛ ضمن اشاره به شخصیت وجودی حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی با توجه به برخورداری از صفات برجسته و ویژگی هایی توانستند این نهضت را رهبری کنند و انقلاب را به سر منزل مقصود برسانند.

 

وی افزود: از ویژگی های امام این بود که ایشان یک شخصیت روحانی جامعی بودند یعنی ایشان یک فقیه مسلم و صاحب فکر بودند که اصل و اساس شخصیت ایشان همان فقاهت شان بود.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه شخصیت علمی امام (ره) بسیار ممتاز و یگانه بود، گفت: ایشان در عین حال یک حکیم و فیلسوف و عارف بودند و در نهایت یک سیاستمدار زبده ای بودند که هیچ رهبری در دنیا مانند ایشان پیدا نمی شد.

 

وی ادامه داد: افزون بر این ها امام (ره) دارای یک روحیه بسیار قوی و شجاعی بودند که در مدیریت بحران ها، مقابله با موانع و خطرات در عین برخوردی از صبر و احتیاط با هوشمندی و شجاعت بسیار زیادی حرکت می کردند.

 

حسینی خراسانی با تاکید بر اینکه قدرت الهی امام با همراهی قدرت الهی مردم سبب پیروزی انقلاب شد، عنوان کرد: امام خمینی (ره) به قدرت الهی مردم باور داشتند و بر اساس این باور تمامی حرکات انقلاب را کنترل می کردند و شرایط را برای شکل گیری و پیروزی نهضت فراهم کردند.

 

وی تصریح کرد: نقطه اتکای امام خمینی (ره) مستضعفین بودند و بر اساس اسن نوع حرکت انقلابی تمام دشمنی های مستکبرین را ناکام گذاشتند و تمام ایادی شرق و غرب در برابر حضرت امام (ره) زانو زدند.

 

استاد حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه امام راحل با سیره الهی دل های میلیون ها عاشق را به خود جذب کرد، تاکید کرد: امام با تکیه بر ملیون ها مردم عاشق و پاکباخته به دین و خدای متعال مردم را سازماندهی کردند تا به وسیله مردم اهداف انقلاب را پیش برده و آن ها را در مقابله با دشمن استفاده کنند.

 

انتهای پیام/