رضا شیران خراسانی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، در خصوص قرارداد FATF اظهار داشت: در حقوق بین الملل هیچ تعریف معین و واحدی از تروریست نیست.

وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که تعریف واحدی نباشد هیچ مبنایی بر این نیست که این کنوانسیون یک کنوانسیونی باشد که بخواهد با تروریست واقعی مقابله کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرارداد FATF به عنوان یک معاهده و کنوانسیونی به جهت جلوگیری از تامین مالی تروریست تشکیل شده است ولی تعریفی از خود موضوع ندارند که تروریست چه مبنا و شاخص هایی باید داشته باشد.

وی تصریح کرد: به طور مثال تعریفی از نسل کشی آمده که مورد تایید عرفی و غیر عرفی جامعه بین الملل قرار گرفته است ولی تروریست هیچ تعریف واحدی ندارد و هر کسی از یک منظری تروریست را معنا می کند.

شیران خراسانی با بیان اینکه ما هم به دلیل اینکه تعریف مشخص و واحدی ندارد با پیوستن به FATF به صورت جدی مخالفیم و آن را استعماری می دانیم، اذعان کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس طبق آخرین خبری که منتشر شده قرارداد FATF را با شرط تعریف تروریست از دیدگاه ایران مورد قبول قرار داده ولی هنوز به صحن علنی نیامده است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: چون FATF خود یک کنوانسیونی است که به دنبال مقابله با نهضت های آزادی بخش و جریان های اعتمادی که در دنیا شکل گرفته، است و ما هم با پیوستن به این کنوانسیون صد در صد مخالفیم.

انتهای پیام/