علی آذری صبح امروز در گفتگو با خبرنگارصبح توس اظهار داشت: آمار و نرخ تکرار جرم توسط زندانیانی که به شیوه های سنتی دوران محکومیت خود را گذرانده است بسیار بالاست، به طوری که در برخی از پژوهش ها تایید شده است که بیش از 46 درصد محکومین پس از آزادی مجددا مرتکب جرم می شوند؛ به همین دلیل تغییر در الگوهای بازپروری مددجویان بسیار ضروری است.

وی با تاکید بر جایگزین کردن شیوه ها، راهکارها و سازوکارهای سنتی با شیوه های نوین بازپروری اجتماعی مددجویان، ادامه داد: در تعریف الگوهای جدید بازپروری اجتماعی مددجویان می بایست براساس نوع جرائم و بافت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه اقدام شود که طی دو سال گذشته اقدامات و الگوهای بسیار خوبی در شهرستان قوچان تعریف و انجام شده که خوشبختانه شاهد کاهش محسوس تکرار جرم بوده ایم.

وی با انتقاد از عدم ورود پژوهشگران و دانشگاه ها برای بررسی و پژوهش در حوزه های بازپروری مددجویان، تصریح کرد: باید بپذیریم که تاکنون بازتوانی و بازاجتماعی بسیار خوبی انجام نشده است و می بایست تلاش کنیم تا الگوهای اصلاحی را جایگزین الگوهای ارعابی نماییم.

آذری مجزا کردن محل نگهداری زندانیان جرائم غیرعمد با سایر زندانیان را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات موجود در بازپروری مددجویان، مشکل تامین شغل و اشغالزائی آنان بوده که همین مساله منجر به افزایش نرخ تکرار جرم می شود که به همین دلیل تلاش کرده ایم با رایزنی های متعدد با خیرین و همچنین آموزش مهارت های مختلف زمینه و بستر اشغال مددجویان را در قوچان فراهم کنیم.

دادستان قوچان با بیان اینکه راه اندازی کارگاه های اشغالزائی جزء برنامه های پیش بینی شده  در این شهرستان می باشد، بیان داشت: با راه اندازی مرکز خانه سبز با هدف بازپروری معتادان طی سال های اخیر، توانسته ایم بیش از 500 معتاد را بازپروری کنیم و بیش از 30 معتاد متجاهر نیز پس از بازپروری به جامعه بازگشته و مشغول کار شده اند.

رئیس هئیت مدیره انجمن حمایت از زندانیان قوچان در پایان تقویت نهادهای مراقبتی پس از خروج مددجویان را ضروری دانست و تاکید کرد: برچسب زنی به مددجویان ونگاه مجرمانه به افرادی که دوران محکومیت خود را طی کرده اند، یکی از مشکلات جدی جامعه امروز است که می بایست تلاش کنیم با فرهنگ سازی این دیدگاه غلط را از بین ببریم.

انتهای پیام/