2019-05-22 | 1398/03/01

توزیع 1500 بسته حمایتی غذایی در بجستان

با آغاز هفته ایتام اکرام با مدیریت کمیته امداد و یاری خیرین 1500 بسته حمایتی غذایی خشک و گرم در بین نیازمندان و ایتام بجستانی توزیع شد.