2018-10-19 | 1397/07/27

توزیع 1500 بسته حمایتی غذایی در بجستان

با آغاز هفته ایتام اکرام با مدیریت کمیته امداد و یاری خیرین 1500 بسته حمایتی غذایی خشک و گرم در بین نیازمندان و ایتام بجستانی توزیع شد.