2019-01-19 | 1397/10/29

توزیع 1500 بسته حمایتی غذایی در بجستان

با آغاز هفته ایتام اکرام با مدیریت کمیته امداد و یاری خیرین 1500 بسته حمایتی غذایی خشک و گرم در بین نیازمندان و ایتام بجستانی توزیع شد.