به گزارش صبح توس؛ محمد مقدوری در جلسه شورای مسکن مهر استان با اشاره به تکمیل بخش عمده مسکن مهر مورد تعهد خراسان رضوی دولت گفت: نباید تکمیل این پروژه بیش از برنامه زمانبندی شده به طول بیانجامد .
 وی با بیان اینکه از 119 هزار واحد مسکن مهر مورد تعهد استان افزود :  برای بهره برداری آن باید بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال کار به انجام رسد.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه حدود 95 هزار واحد به انجام رسیده است ، اظهار کرد : باید باقیمانده این واحدها سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی با بیان این که سال های متمادی، منابع کشور، آورده متقاضیان و سرمایه گذاران اعم از انبوه سازان و تعاونی ها در این پروژه درگیر شده است؛ افزود: برای تعیین تکلیف این امر، هر چه زودتر باید به یک جمع بندی قطعی برسیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: انتظار است که انبوه سازان و تعاونی ها ظرف مدت 20 روز ، برنامه اجرایی و جدول زمانبندی افتتاحیه های خود برای سال جاری را تهیه، نهایی و به دبیرخانه شورا اعلام کنند.
مقدوری تصریح کرد: به منظور تعیین تکلیف واحدهای مسکونی فاقد متقاضی نیز باید ساز و کارواگذاری آن به انبوه سازان متقاضی، تدوین شود.
وی تاکید کرد: به منظور دستیابی به تصمیم کارشناسی و دقیق، جلسات هفتگی برگزار شود.

انتهای پیام/