به گزارش صبح توس؛ براساس اطلاعات دریافتی از مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد مقدس شاخص لحظه ای کیفیت هوا، هم اکنون 298 پی اس آی و براین اساس هوا  برای تمام گروهها در وضع هشدار است.

براساس این اطلاعات شاخص کلی کیفیت هوا هم اکنون 216 پی اس آی و هوا  خیلی ناسالم است.

توصیه می‌شود، افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند، همچنین تقاضا می‌شود، همشهریان گرامی فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از تردد غیرضروری در مسیرهای پرترافیک و مرکز شهر خودداری کنند.

انتهای پیام/