حجت الاسلام قاسم روانبخش در گفتگو با  صبح توس؛ضمن اشاره به خروج آمریکا از برجام، اظهار کرد: اعتماد و مبادله با مشرکان در متون دینی اسلامی ما و قرآن کریم نهی شده و مسئولین حکومت اسلامی از آن منع شده اند مگر با اجازه ولی جامعه صورت پذیرد.

 

وی افزود: اینکه ملت ایران با چشمان خود دید که چگونه آمریکا و رئیس جمهور این کشور برجام را کنار گذاشت، اتفاقی بود که از قبل نیز پیش بینی آن می شد.

 

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به انتقاداتی که از سوی مخالفان معاهده با آمریکا پیش از نوشتن برجام بیان شده بود، گفت: پیش از این ها نیز دیدیم که بسیاری از افراد منتقد دولت تذکر داده بودند که به آمریکا نمی توان اعتماد کرد اما پاسخ برخی به این انتقادها توهین و نا سزا بود.

 

وی ادامه داد: عده ای می گویند این مذاکرات با اجازه رهبری صورت گرفته است اما کاملا اشتباه می کنند زیرا رهبری در بسیاری از بیانات شان تذکر داده بودند که آمریکا قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود.

 

روانبخش با اشاره به آیات سوره برائت، عنوان کرد: عدم اعتماد به دشمنان در آیات قران بسیار مبرهن و و اضح است و تبری از دشمنان اسلام در سوره برائت و سایر سوره های قرآن به وضوح روشن است اما متاسفانه به آن ها عمل نشد.

 

وی تصریح کرد: دشمنان همواره به کشور ایران وفای به عهد نداشته اند و میان آمریکا و کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان تفاوت چندانی وجود ندارد و به آن ها نیز نمی توان اعتماد کرد.

 


انتهای پیام/