به گزارش صبح توس؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هفتصد وپنجاه و ششمین  عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي در مرکز پیوند اعضای منتصریه دانشگاه، 4 عضو  مرحوم عباس آذریان 60 ساله به 4 بیمار هموطن نیازمند به عضو به طور رایگان اهدا و پیوند شد.

دکتر خالقی افزود: در این اعمال جراحی کلیه های زنده یاد عباس آذریان به دو بیمار؛ خانم 44 ساله ساکن نیشابور  و آقای48 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت:کبد مرحوم عباس آذریان؛ در بيمارستان منتصریه  به خانم 60 ساله ساکن خواف پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  افزود: قسمتي از پوست مرحوم نیز به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع)  برای پيوند ارسال شد .

انتهای پیام/