به گزارش صبح توس؛ براساس اطلاعات دریافتی از مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد مقدس شاخص لحظه ای کیفیت هوا، هم اکنون 129 پی اس آی و براین اساس هوا  برای گروههای حساس در وضع هشدار  است.

براساس این اطلاعات شاخص کلی کیفیت هوا هم اکنون 97 پی اس آی و هوا  سالم است.

اما شاخص کلی کیفیت هوا در 9 ایستگاه خاقانی 102،ویلا  103،کریمی و مفتح 109، سمزفند 117،امامیه 125، آوینی123، چمن128و خیام 133  پی اس آی و هوا در این ایستگاهها  برای گروههای حساس در وضع هشدار است.

هوا با شاخص کلی کیفیت کمتر از 50 پاک، بین 50 تا 100 سالم، بین 100 تا 150 در وضع هشدار برای گروههای حساس، بین 150 تا 200 در وضع هشدار برای همه گروهها و بیشتر از 200 در وضع بحرانی است.

انتهای پیام/