2018-10-22 | 1397/07/30

بازسازی صحنه جرم نزاع خیابانی در خلیل آباد+ تصاویر

خلیل آباد - یکی از متهمین شهر کندر به منظور بازسازی صحنه جرم (نزاع خیابانی) در حضور دادستان و مقامات قضایی و انتظامی این شهرستان در محل وقوع جرم حضور پیدا کرد.