2019-05-21 | 1398/02/31

بازسازی صحنه جرم نزاع خیابانی در خلیل آباد+ تصاویر

خلیل آباد - یکی از متهمین شهر کندر به منظور بازسازی صحنه جرم (نزاع خیابانی) در حضور دادستان و مقامات قضایی و انتظامی این شهرستان در محل وقوع جرم حضور پیدا کرد.