به گزارش صبح توس؛ رضا جمشیدی در شورای برنامه ریزی و توسعه در خصوص وضعیت اعتبارات و درآمدهای استان در سال گذشته اظهار کرد: در سال 96 درآمدهای استان 3247 میلیارد تومان بوده که 3.8 درصد از درآمدهای کشور را شامل می شد.
وی افزود: رشد درآمدهای استانی در سال گذشته 9.3 درصد بوده که رشد درآمدهای استان از این میزان کمتر بود. همچنین اعتبارات هزینه ای استان در سال گذشته 508 میلیارد تومان بود که 5.8 درصد اعتبارات کشور را شامل می شد و نسبت به سال قبل از آن 16 درصد رشد داشت.
مشاور استاندار خراسان رضوی ادامه داد: سال گذشته 589 میلیارد تومان اعتبارات جاری در استان داشته ایم که 99.1 درصد آن تخصیص یافت. علاوه بر این سال گذشته اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان 793 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 95، 0.2 درصد رشد داشته است. با ابلاغ ردیف هایی در طول سال به استان، مجموع اعتبارت عمرانی استان به 1466 میلیارد تومان رسید. 
جمشیدی با بیان اینکه سال گذشته 96 میلیارد تومان برای طرح های ملی استانی شده در خراسان رضوی اختصاص یافت، گفت: در سال 96 اعتبارات استانی و 3 درصد بودجه نفت و گاز و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در تمام شهرستان ها به صورت مساوی تقسیم شد. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: سال گذشته 4442 پروژه در استان وجود داشت که 24 درصد مبلغ پروژه ها امانی و 76 درصد آن به صورت پیمانی بوده است. 
وی در خصوص وضعیت اعتبارات استان در سال 97 تصریح کرد: درآمدهای استان های کشور در این سال 101 هزار میلیارد تومان است که سهم درآمدهای آن ها از کشور از 51 درصد در سال 96 به 47 درصد در سال 97 رسیده است. دلیل این امر این است که رشد درآمدهای استانی پایین تر شده است. امسال درآمدهای استانی خراسان رضوی به 3547 میلیارد تومان در سال 97 رسیده که 9.2 درصد رشد داشته است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: سهم نسبی استان از درآمدها در سال جاری، 3.7 درصد کاهش پیدا کرده است. سال گذشته حدود 15 درصد از درآمدهای استان محقق نشد. در حوزه تفکیک درآمدهای سال 97 باید 439 میلیارد تومان درآمد غیرمالیاتی داشته باشیم که نسبت به سال قبل 46 درصد رشد دارد.
مشاور استاندار  خراسان رضوی افزود: اعتبارات هزینه ای استان ها در سال جاری، 10 هزار میلیارد تومان است که سهم استان ما نیز از این میزان از 3.5 به 3.6 درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه ای استان 595 میلیارد تومان است که 17.3 درصد رشد دارد و در حقوق و مزایا باید 64 میلیارد تومان برای آن پیش بینی داشته باشیم. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: مجموع اعتبارات هزینه ای برای استان در سال گذشته 589 میلیارد تومان بود که 337 میلیارد تومان آن حقوق و 252 میلیارد تومان آن سایر هزینه ها بوده است. امسال در مجموع 602 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای برای خراسان رضوی پیش بینی شده است. میزان اعتبارات هزینه ای استان مشابه سال گذشته است ولی بخش حقوق و مزایای آن رشد پیدا کرده است.
 جمشیدی با اشاره به اعتبارات عمرانی استان عنوان کرد: این اعتبارات در استان ها 43 هزار میلیارد تومان است که سهم بودجه عمرانی استان ها از 80 به 69 درصد رسیده است. استان ما در مجموع در حوزه اعتبارات عمرانی 1794 میلیارد تومان است که در سال گذشته 2215 میلیارد تومان بود که کاهش 19 درصدی دارد. این کاهش به طور میلنگین در استان های کشور 24.8 درصد بوده است. در حال حاضر سهم بودجه عمرانی خراسان رضوی از بودجه عمرانی کشور به 4.16 درصد رسیده است. 
وی اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی 153 میلیارد تومان است که 5.6 درصد از اعتبارات استانی را در اختیار دارد. امسال 993 میلیارد تومان اعتبار در اختیار داریم که باید در شورای برنامه ریزی در مورد آن تصمیم گیری شود. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: هر دستگاهی می تواند یک درصد از اعتبارات خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهد که براساس قانون شورا می تواند این یک درصدها را تجمیع کند. این میزان در استان در مجموع 2 میلیارد تومان است که می توان آن را براساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع کرد. بر این اساس طرح ها باید به شورای برنامه ریزی استان برسد و سپس طرح های اولویت دار مشخص شود.
جمشیدی با بیان اینکه 0.05 درصد از اعتبارات هزینه ای استان ها در حوزه مسایل مربوط به نهاد خانواده و جایگاه زنان باید در اختیار اداره کل امور بانوان استانداری ها قرار گیرد، گفت: این 0.05 درصد نیز تجمیع شده است. 
وی اضافه کرد: امسال این امکان وجود دارد که حقوق و مزایای مستمر دستگاه ها 12 درصد رشد داشته باشد. 250 میلیارد تومان به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اختصاص می یابد. 222 میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل عملکرد دستگاه ها در سال جاری رشد داده شده است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص سیاست ها و اولویت های توزیع اعتبارات عمرانی در سال 97 تصریح کرد: از 571 میلیارد تومان اعتبارات استانی 416 میلیارد تومان را می توان توزیع کرد. اعتبارات تملک دارایی استان 152 میلیارد تومان است که 51 درصد نسبت به سال قبل کاهش دارد. اعتبار شاخص های توسعه اقتصادی 43 میلیارد تومان است که 67 درصد در این بخش کاهش داریم. این کاهش ها به جهت واقعی تر شدن بودجه است. سال گذشته نیز از میزان این اعتبارات 40 درصد تخصیص صورت دادیم که این امر امسال واقعی تر شده است.  
وی خاطرنشان کرد: 25 میلیارد تومان از این اعتبارات به عنوان کمک های فنی اعتباری کنار گذاشته شده و 391 میلیارد تومان را توزیع می کنیم. 
جمشیدی افزود: از مجموع منابع سال 97 میزان بهره مندی شهرستان های استان نیز مشخص شده است. اسال 391 میلیارد تومان بین شهرستان ها و دستگاه ها توزیع می شود. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به نحوه توزیع متوازن اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور عنوان کرد: سال گذشته از این محل 359 و 33 میلیارد تومان در دو ردیف داشته ایم که امسال این میزان به 421 میلیارد تومان رسیده است. تغییر اساسی در اعلام شاخص های برخورداری استان در کشور صورت گرفه است که این شاخص ها کاملا بهنگام شده و برای هر شاخص، شاخص همه شهرستان ها نیز اخذ شده است. بنابراین باید شاخص میانگین کشور و هر شهرستان را در میزان برخورداری مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس شهرستان هایی که زیر میانگین کشور هستند را جهت افزایش و ارتقای 10 درصد عقب ماندگی بررسی کرده ایم. سهم هر بخش مشخص شده و از این وضعیت سهم هر شهرستان نیز مشخص شده است. 
 وی در مورد توزیع اعتبارات 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده در استان اظهار کرد: این عدد در سال جاری 38 میلیارد تومان است. 20 درصد از این اعتبارات به جوانان و تندرستی و 80 درصد به حوزه ورزش اختصاص می یابد که از این 80 درصد، 85 درصد به ورزش همگانی اختصاص می یابد.