به گزارش صبح توس؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این فسیلها که در سال 1394 در جریان کاوش علمی در منطقه پیشکوه تربت حیدریه کشف شده بود، برای جلوگیری از تخریب و تعرض از محل کشف به موزه تربت حیدریه منتقل شد.

ابوالفضل مکرمی فر افزود:بر اساس بررسی متخصصان گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مشهد این فسیلهای صدفی و دو کفه ای متعلق به دوران دوم زمین شناسی یعنی دوره کرتاسه هستند.

در دوره کرتاسه ،آب و هوا گرم و معتدل بود و گیاهان پرگل و گیاهان نهان دانه در سطح زمین پراکنده شدند. در اواخر دوره کرتاسه برخی پستاندارن کوچک بوجود آمدند و همچنین دراین دوره دایناسورها منقرض شدند.

بخشهایی از پارک جنگلی پیشکوه در تربت حیدریه دارای ارزش و قدمت تاریخی است.

انتهای پیام/