به گزارش صبح توس؛ به مناسب سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر یک عکس نوشته با عنوان فتح خرمشهر ها در پیش داریم طراحی و منتشر شد.

امام خامنه ای در سوم خرداد سال 95 در بیانات مهمی ادامه داشتن جهاد را گوشزد کردند و گفتند جوانان عزیز! آینده برای شماست؛ شمایید که باید این تاریخ را با عزتش نگه دارید. خرمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است؛ البته ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد، بالعکس آبادانی به دنبال دارد اما سختی‌اش بیشتر است.

انتهای پیام/