یک مسئول سعودی از تصمیم عربستان برای اعمال ضوابط و شرایط نظارتی شدید بر مطالب تصویری تعدادی از پایگاههای اینترنتی از جمله "یوتیوب" خبر داد. به گزارش صبح توس به نقل از شبکه خبری العالم، ریاض نجم رئیس اداره کل سمعی بصری عربستان نوشت: هدف از این اقدام، کنترل فعالیتهای جوانانی است که وارد این عرصه می شوند بدون آنکه از سقف مجاز برای استفاده از آن آگاه باشند. به نوشته الحیات، ریاض نجم افزود: کشوری در جهان وجو ندارد که اجازه دهد هیچ نظارت و کنترلی نباشد؛ اما تفاوت میان کشورها در میزان ضوابط و مقررات و شرایط تعیین شده است و بر طبق عادات و آداب و رسوم جامعه، این ضوابط کم وزیاد می شوند.