امیر زارعی در گفت و گو با خبرنگار  صبح توس اظهار کرد: لیست‌های نهایی رشته‌ها و ورزشکاران اعزامی به مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی در حال تکمیل و مشخص شدن است و حضور ورزشکاران خراسان رضوی تا کنون رشد بیشتری نسبت به ادوار گذشته داشته است.

 معاون ورزشـی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: برای تأیید نهایی و اعلام ورزشکاران خراسانی حاضر در این رقابت ها منتظر استعلام نهایی از فدراسیون های ورزشی و تأیید نام ورزشکاران هستیم. این درحالی است که در روز های اخیر برخی از فدراسیون های ورزشی فهرست نهایی ورزشکاران اعزامی هر رشته ورزشی را به رقابت های آسیایی اعلام کرده اند، اما هنوز به صورت کامل این کار انجام نشده است.

وی افزود: همکارانم درحال استعلام نهایی از فدراسیون های ورزشی برای مشخص شدن نام افراد حاضر در رقابت های آسیایی هستند و در روز های آتی فهرست نهایی ورزشکاران خراسان رضوی در کاروان ورزشی کشورمان اعلام خواهد شد.

نخبگان ورزشى، حقوق و مزایا دریافت کردند

وی دربــاره حمایت از ورزشـکـاران و تأمین مخارج آن هـا خاطرنشان کـرد: به صورت کلی ورزشکاران بین المللی موردحمایت فدراسیون های ورزشی هستند، اما برخی از ورزشکاران مانند حسن تفتیان، آریا نسیمی شاد، جواد محجوب و محمد دانشور که نخبگان ورزش استان هستند و از سال قبل حضور آن ها در کاروان ایران قطعی بود، حقوق و مزایا دریافت کرده اند. همچنین از برخی دیگر از ورزشکاران که به اعتقاد مسئولان هیئت های ورزشــی از شانس زیادی برای کسب سهمیه برخوردار بوده اند، از سال گذشته حمایت هایی انجام شده است.

زارعی ادامه داد: تأمین ابزار موردنیاز تمرین، اردوی آماده سازی و مخارج مربیان ازجمله حمایت هایی بوده که از ورزشکاران در رشته های مختلف انجام شده است.

معاون ورزشـی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به برگزاری اردو هـــای انتخابی تیم های ملی مـا پیش بینی می کنیم که از استان خراسان رضوی ۱۵ ورزشکار در رقابت های آسیایی حضور یابند و در بازی های پاراآسیایی ۲۵ ورزشکار در جاکارتا حاضر شوند.

وی افـــزود: آمـاروارقـام نشان دهنده رشد خوبی در زمینه حضور ورزشکاران در میادین بین المللی است. این درحالی است که ما در سال۲۰۱۴ تنها ۱۱ ورزشکار در کاروان بازی های آسیایی کشورمان داشتیم.

زارعی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به این آمار ما سهم درخورتوجهی در کاروان کشورمان خواهیم داشت. این در شرایطی است که در شرایط فعلی ۸۰ ورزشکار ما در اردوهای تیم‌های ملی حضور دارند.

 براى افزایش سهمیه تلاش مى کنیم

زارعـی با بیان اینکه هنوز فهرست ها بـرای نفرات اعزامی نهایی نشده است، گفت: در حال تلاش و رایزنی هستیم که ورزشکاران مستعدی که به هر دلیلی نمایش موفقی در اردو ها نداشتند، بار دیگر ارزیابی شوند تا سهمیه ما از شرایط فعلی بیشتر شود.ورزشکاران خراسانی در ۱۳ رشته ورزشــی به رقابت خواهند پرداخت، اما در سایر رشته ها اگر ورزشکار نداریم، قطعا مربی یا سرمربی خراسانی فعالیت می کند.

 پاداش آسیایى با پاراآسیایى برابر است

زارعی دربـاره مشخص شدن جوایز افتخارآفرینان بازی های آسیایی خاطرنشان کرد: امسال تصمیم گرفتیم تا میان مدال های آسیایی و پاراآسیایی تفاوتی قائل نشویم و ورزشکاران به یک میزان پاداش خواهند گرفت. وی خاطرنشان کـرد: بـرای مـدال طلا بین ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان، برای مدال نقره بین ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان و برای مدال برنز بین ۵ تا ۱۰میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده که ازسوی استان به آن ها پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/