2018-10-21 | 1397/07/29

رشد و شکوفایی شهر بدون مشارکت مردم میسر نیست

خلیل آباد - شهردار خلیل آباد با بیان اینکه رشد و شکوفایی شهر بدون مشارکت مردم میسر نخواهد بود، گفت: شهرداری بدون همکاری مردم نمی تواند قدم از قدم بر دارد و انعکاس عملکرد شهرداری و آگاه شدن مردم از این عملکرد باعث رشد شهر می شود.