به گزارش صبح توس؛ علیرضا صحراگرد صبح امروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: زیبایی و نظافت شهر یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد بهداشت روانی و شادابی جامعه می‌باشد که بایستی در تامین، حفظ، نگهداری و ارتقاء آن اهتمام فراوان کرد و از سویی تبلیغات جزء نیازهای اصلی زندگی در جامعه امروزی است که در راستای رشد و توسعه اقتصادی تاثیری غیرقابل انکار دارد.
وی افزود: در این راستا باید بین این دو بخش هماهنگی و تعادل ایجاد کرد تا دستیابی به هر دو هدف میسر باشد.
مدیر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: بر همین اساس و طبق مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع پوستر، عکس، تراکت، پرده نوشته‌ها، دیوارنویسی و... و همچنین نوشته‌های تبلیغاتی به صورت کریشه با رنگ بر روی دیوار و سایر سطوح و محلها، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ( افراد، شرکت‌ها، واحدهای تجاری و غیره ) در محل‌های غیر از مکان‌های مشخص شده توسط شهرداری ممنوع است. 
صحراگرد گفت: این مصوبه به منظور کنترل و جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز محیطی همانند پرده‌های آویز، دیوارنویس و نیز رعایت موازین و استاندارهای فنی، ایمنی و زیبایی و در نهایت سر و سامان دادن به وضعیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات شهری است و بدیهی است که امر آموزش و افزایش سطح فرهنگ و اطلاعات عمومی شهروندان تاثیر مثبت و بسزاییدر اجرای طرح خواهد داشت.
وی در توضیح این مصوبه عنوان کرد: براساس این مصوبه که اخذ بهای خدمات بوده و صرفا بازدارنده می باشد به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شده بهای خدمات پاکسازی و امحاء پوسترها و نوشته‌های تبلیغاتی را از اشخاص حقیقی یا حقوقی سفارش‌دهنده (صاحب تبلیغات) یا موزع و مجری تبلیغات که نسبت به نصب و الصاق برچسب‌ها ، پوسترها و تراکت‌های تبلیغاتی و یا نصب و ترسیم نوشتار و سایر موارد اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی به صورت غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات بر روی جداره‌ها و عناصر شهری اقدام کنند دریافت و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز کنند.
مدیر خدمات شهری شهرداری مشهد اضافه کرد: در تبصره این مصوبه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شده بهای خدمات را هر ساله به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا سقف 20 درصد اضافه کند که افزایش بهای خدمات بیش از 20 درصد منوط به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر خواهد بود.
صحراگرد عنوان کرد: همچنین شهرداری مشهد مقدس می‌تواند حداکثر تا 30 درصد هزینه جمع‌آوری را در صورت همکاری متخلفان در رفع آثار تبلیغات غیرمجاز، به آنان تخفیف دهد.
وی اضافه کرد: در صورت تکرار تخلف، بهای خدمات مندرج در بندهای 1،2،3، در نوبت دوم با 30 درصد در نوبت سوم با 50 درصد و از نوبت چهارم به بعد 100 درصد افزایش دریافت خواهد شد.
مدیر خدمات شهری شهرداری مشهد در خصوص پرده نوشته‌ها و بنرهای آویز در سطح معابر که دارای مجوز از شهرداری است، نیز عنوان کرد: در صورت عدم رعایت ضوابط درج شده در مجوز که منجر به جمع‌آوری موارد توسط شهرداری گردد، مشمول بهای خدمات این مصوبه است.

انتهای پیام/