2018-09-24 | 1397/07/02

غبار روبی مساجد بجستان در آستانه ماه مبارک رمضان

بجستان- مساجد شهرستان بجستان و در آستانه ماه مهمانی خدا با حضور با شکوه بسیجیان این شهرستان غباروبی و پاکیزه شد و لباس نو برای میزبانی این ماه سراسر نور به تن کرد.